اردوی تفریحی اعضای جماعت در مهاباد برگزار شد

اردوی تفریحی اعضای جماعت در مهاباد برگزار شد

اردوی تفریحی بهاره‌ی اعضای جماعت دعوت و اصلاح روز سه‌شنبه ٥ اردیبهشت‌ماه جاری در روستای کلیجه‌ی مهاباد برگزار شد.

بنابه گزارش اصلاح‌وب، این اردوی تفریحی با حضور اکثریت اعضا، همراه با مسابقات و اهدای جوایز و بیان مطالبی در خصوص فلسفه و پیام معراج، توصیه به مطالعه، عزّت‌ و جرأت، اهمّیّت‌ اتّحاد‌ و کار شورایی و همزیستی با مخالفان برگزار شد.

 

لازم به ذکر است که اردوی بهاره هر سال در مهاباد برگزار می‌شود.

اردوی تفریحی اعضای جماعت در مهاباد برگزار شد
اردوی تفریحی اعضای جماعت در مهاباد برگزار شد
اردوی تفریحی اعضای جماعت در مهاباد برگزار شد