نشست چند فرهنگی‌گرایی و هویّت‌ ایرانی در تهران برگزار شد

نشست چند فرهنگی‌گرایی و هویّت‌ ایرانی در تهران برگزار شد

نشست «چند فرهنگی‌گرایی و هویّت‌ ایرانی» با سخنرانی صلاح‌الدین خدیو، بیژن عبدالکریمی و سید جواد میری، روز دوشنبه ۴ دی‌ماه ۹۶ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران برگزار شد.

 به گزارش اصلاح‌وب، صلاح‌الدین خدیو، فعّال‌ مدنی و تحلیل‌گر سیاسی مسائل خاورمیانه و کردستان، با اشاره به ریشه‌های تاریخی گسست انسجام هویّت‌ ملی، گفت: «مشکل اصلی گسست اقوام و مذاهب از هویّت‌ ملّی‌، عدم‌توسعه سیاسی و فرهنگی در این مناطق می‌باشد.»

در ادامه بیژن عبدالکریمی، تحصیل‌کرده فلسفه، به خوانش‌های گوناگون فلسفی مفهوم «دیگری» اشاره و بیان کرد: «در جهان امروز نیازمند آن هستیم دیگری را از نگاه دیگری ببینیم، نه دیگری را آن‌گونه‌ که ما می‌بینیم تعریف کنیم.»

وی ادامه داد: «اهل ‌سنّت‌ و دیگر اقلّیّت‌‌های قومی و مذهبی از حاشیه به متن بیایند، موضوعات و مسائل مشترک بسیاری وجود دارد که یک اهل‌ سنّت‌ و اهل تشیّع‌ فارغ از اختلافات مذهبی به آن‌ها بپردازند.»

سیدجواد میری، استاد جامعه‌شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نیز با اشاره به اهمّیّت‌ برّرسی‌ آکادمیک موضوع هویّت‌ ایرانی، بیان کرد: «ما در برّرسی‌ موضوع هویّت‌، صرفاً مشکل نگاه امنیّتی‌ و سیاسی نداریم، بلکه در جوامع آکادمیک با موانعی دگرناپذیرانه روبه‌رو هستیم.»

وی ادامه داد: «هویّت‌ ایرانی را باید باشاخصه‌های سیّال‌ تعریف کرد و نمی‌توان با چند شاخص محدود بسیاری از اقوام و ادیان را از هویّت‌ ملّی‌ خارج دانست. هویّت‌ ایرانی را با تنوّع‌‌های فرهنگی اقوام باید تعریف کرد.»

بدون امتیاز