زلزله کرمانشاه ترجمان حقیقی وحدت/ سیدعلاءالدین حیدری

سالهاست سخن از وحدت می رانیم. مراسم می گیریم و ایام ماه مبارک ربیع الاول را در جشن و سرور به سر می بریم. همایش پشت همایش ، کنفرانس پشت کنفرانس برگزار می کنیم و دم از وحدت می زنیم به امید دستیابی به وحدت و نزدیکی مذاهب اسلامی و تقریب آنها… اما هیچگاه به اندازه امسال احساس وحدت نکرده و برادری ها را لمس ننموده ام.

معمولا در فردای برگزاری اینچنین هفته هایی گله مندیها سرجای خود مانده و وحدت تا هفته سال بعد فراموش می شود و… اما امسال هفته وحدت هم زودتر شروع شد و هم کنفرانسی در کار نبود. هفته وحدت امسال با شیپور زلزله آغاز شد و هرگز پایانی ندارد.

فردای شب زلزله ، جاده های منتهی به کرمانشاه لبریز بود از مهربانی مردمی که به همه نامهربانیها پشت پا زده و منتظر هیچ اعلامی برای کمک رسانی نشدند. همه از شیعه، سنی، زردشتی، ارمنی، ترک، کرد، فارس، عرب، لر، بلوچ، مازنی و… همه و همه فارغ از هرگونه تبعیض و جدایی آمده بودند.

وحدتی که سالها برایش همایش می گرفتیم و فریاد می زدیم امسال با زلزله معنا شد. مگر وحدت جز اینست که بسان برادر باهم و برای هم باشیم؟ مگر آنچه شعار میدهیم این نیست که ایرانی غمخوار هم باشد؟‌ همدرد، همدل و همراه هم باشد؟

وحدت این نیست که شیعه، سنی شود و یا سنی، شیعه گردد. بنظر بنده وحدت یعنی همین صحنه هایی که در زلزله اخیر دیدیم. صحنه هایی از عشق به هموطن ، صحنه هایی از ایثار یک برادر شیعه در حق یک برادر سنی …

وحدت یعنی منش جوانان کرد سنی مذهبی که کمکهای ارسالی را بصورت عاشقانه و عادلانه در میان مردم زلزله زده شیعه، سنی و اهل حق منطقه تقسیم می کردند. وحدت یعنی دشت ذهاب، آن لحظه که به یک خانواده اهل سنت حادثه دیده، کمک می کردی، فوری خانواده شیعه همشهری اش را معرفی می کرد و می گفت خانواده فلانی هم، از ما بیشتر نیاز دارند. وحدت یعنی امتناع از گرفتن کمک بجهت رسیدن کمک به برادران اهل حق در کوههای دالاهو …

وحدت یعنی آن رزمنده دوران جنگ تحمیلی که از دورترین نقطه ایران اسلامی، دوباره به دشت ذهاب برگشته بود و به پاس مهربانیهای مردم در آن دوران ، شبانه روز امدادگری می کرد. وحدت یعنی همت بلند مردم ایران … وحدت یعنی همدلی هموطنان زردشتی در ارسال کمکهای خود به هموطنان مسلمان …

وحدت یعنی دفاع روحانی شیعه مذهبی که از قم آمده بود و در مقابل مسئولین از خانواده اهل سنتی برای گرفتن چادر دفاع می کرد. وحدت یعنی اقدام هیئت های مذهبی و گروههایی از اصفهان، تهران ، کاشان و… که موکب هایی در منطقه برپا کرده اند و روزانه هزاران پرس غذای گرم در میان مردم زلزله زده توزیع می کنند.

وحدت یعنی همت جوانان کردی که از سراسر ایران گردهم آمده بودند و شبانه روز در حال نثار مهر خود بوده و هستند. وحدت یعنی حس و حال خیابانی و خیابانیهای امروز ایران …

وحدت یعنی تپیدن قلب همه مردم ایران در کرمانشاه

وحدت یعنی سپاهی و ارتشی که ۷۲ ساعت نخوابیده بود و محموله های مردم را بسوی منطقه تامین امنیت می کرد. وحدت یعنی ایثار نیروی امنیتی در ثلاث که زن و بچه اش، زیر چادر بودند و خود در روستاها برای حفظ امنیت مردم تلاش شبانه روزی می کرد. وحدت یعنی تلاش شبانه روزی مسئولین دلسوزی که خود از بیقراری مردم زلزله زده بیقرارند.

دیگر نیازی به برگزاری اینگونه همایش هایی نیست ، چراکه مردم ایران یکدیگر را شناخته و می فهمند.

بخش اخبار: 
اصلی