جلسه اولیا و مربیان موسسه قرآنی محمد جزری شیراز با موضوع روش‌های تربیت فرزند برگزار شد

جلسه اولیا و مربیان موسسه قرآنی محمد جزری شیراز با موضوع روش‌های تربیت فرزند برگزار شد
جلسه اولیا و مربیان موسسه قرآنی محمد جزری شیراز با موضوع روش‌های تربیت فرزند در پرتو قرآن و سنت، چهارشنبه ۵ آبان ماه جاری در شهر شیراز برگزار شد.
سخنران این جلسه آقای فرزان خاموشی بود که با تفسیر چند آیه از قرآن کریم در رابطه با تربیت فرزندان سخنانش را شروع کرد.
وی با اشاره به تفاوت طبع و روحیات انسان‌ها در سنین مختلف، ضرورت توجه به علایق خاص کودکان و نوجوانان در این سن را خاطر نشان ساخته و لزوم استفاده از شیوه قرآنی تدرج در بحث تربیت نوجوانان را یادآور شد.
به گفته او بر اساس آموزه‌های علمای اخلاق یک کار خوب برای نهادینه شدن نیاز به چهل روز تکرار دارد تا تثبیت شده و به خصلت تبدیل شود.
موارد دیگری که وی برای تربیت نوجوانان ضروری دانست عبارت بودند از: تکرار و تلقین، تشویق و تنبیه، ایجاد بستر و محیط مناسب، و تاثیر مربی بود.
توصیه نهایی سخنران استفاده درست از امکانات و شرایط مناسب موجود در دارالقرآن برای تربیت اخلاقی کودکان و نوجوانان بود.
جلسه اولیا و مربیان موسسه قرآنی محمد جزری شیراز با موضوع روش‌های تربیت فرزند برگزار شد
جلسه اولیا و مربیان موسسه قرآنی محمد جزری شیراز با موضوع روش‌های تربیت فرزند برگزار شد
جلسه اولیا و مربیان موسسه قرآنی محمد جزری شیراز با موضوع روش‌های تربیت فرزند برگزار شد