۲۹ توصیه به جوانان

دکتر طارق سویدان
ترجمه: علی رشیدی

دکتر طارق سویدان دعوتگر دینی معروف کویتی در آخرین سخنرانی خود در حاشیه نمایشگاه کتاب های عربی در استانبول تحت عنوان “توصیه هایی به خودم اگر زندگی دوباره داشتم” ۲۹ توصیه به جوانان داشت. او گفت : این سخنرانی نتیجه تجاربم از زندگی است و از هیچ کتاب یا روزنامه ای نگرفته ام. این توصیه ها حاصل یک تاریخ طولانی است که آن را به جوانان امت هدیه می کنم. این نصیحت ها، حاصل تألیف بیش از ۱۰۰ کتاب، سفر به بسیاری از کشورها، مشارکت در مدیریت بسیاری از پروژه ها، دیدار با تعداد زیادی از علما و آموزش بیش از ۱۰۰ هزار نفر است.

او افزود : میزان یادگیری در غرب چندین برابر شرق است حتی در علوم شرعی، برای اینکه در آنجا یادگیری، روشمند وسیستماتیک است.

سخنرانی دکتر سویدان شامل ۷ محور و هر محور شامل ۴ توصیه، بعلاوه یک توصیه ی طلایی در آخر است که در مجموع ۲۹ توصیه می شود.

محور اول : سفر

توصیه اول : رفتن به سفر. کسی که سفر نکند، دانشی نمی آموزد. بسیار سفر کنید زیرا میزان دانش اندوزی در سفرها بسیار است.

توصیه دوم : استفاده از تعطیلات یکساله، یکبار بعد از دوران دبیرستان و بار دیگر بعد از دوران دانشگاه، مفید خواهد بود از این جهت که مسیر زندگیت را به سمت یک زندگی بهتر سوق خواهد داد. مطالعات نشان می دهد ۸۰ درصد افراد در غیر تخصص خودشان مشغول به کار هستند.

توصیه سوم : هدف اصلی تو از سفر دانش اندوزی باشد نه گردش و تفریح صرف.

توصیه چهارم : سفر به سوی ادیان دیگر، البته بعد از استواری در عقیده و مطالعه ادیان. من به قم مرکز مذهب شیعه در ایران سفر کرده ام. در آنجا ۸۰ هزار کتاب وجود داشت که ۷۰ درصد آنها به زبان عربی و ۷۰ درصد آنها متعلق به علمای اهل سنت بود.

محور دوم : بخوان

توصیه اول : مطالعه ی روشمند و منظم. حداقل میزان مطالعه برای اینکه مطالعه ای روشمند داشته باشی ، ۴۰۰صفحه در یک ماه است. و کسی که می خواهد عالم و دانشمند شود باید ۷ الی ۱۰ کتاب در ماه بخواند. نصف این تعداد باید در تخصص خودش و نصف دیگر در تخصص های مختلف باشد.

توصیه دوم : تندخوانی برای استفاده از وقت و عادت کردن به آن.

توصیه سوم : مطالعه کتاب خاطرات شخصیت ها.

توصیه چهارم : مطالعه در مورد کسانی که با آنها اختلاف نظر دارید.

محور سوم : برنامه ریزی

توصیه اول : برنامه ریزی زودهنگام… برنامه ریزی را به آینده و به وقتی که بزرگ شدید موکول نکنید … بهترین زمان شروع آن پایان دوران دبیرستان است.

توصیه دوم : بر آن چیزی که به خوبی می دانید تمرکز کنید و فلسفه بافی نکنید و در اموری که چیزی از آن نمی دانید سخن نگویید.

توصیه سوم : دنباله رو و مجری صرف ایده ها و افکار دیگران نباش .

توصیه چهارم : صبر، نتایج بزرگی به دنبال خواهد داشت.

محور چهارم : عادتهایت را تغییر بده

توصیه اول : وقتت را تلف نکن

توصیه دوم : از ریسک کردن نهراسید

توصیه سوم : اگر ریسک کردید و شکست خوردید، از اول شروع کن و از شکست درس بگیر

توصیه چهارم : بسیار بپرسید. یکی از ویژگی های افراد خلاق، پرسشگری زیاد است.

محور پنجم : روابط

توصیه اول : دردها را تحمل کنید … به مردم اعتماد کنید و مضمحل و نا امید نشوید.

توصیه دوم : برای بنای روابط همیشگی و دائمی عجله نکنید

توصیه سوم : نیازی به داشتن تعداد زیاد دوستان نزدیک نیست. ۵ نفر کافیست.

توصیه چهارم : با انسانهای برجسته و الگو، همراه و دوست باش

محور ششم : برای مال برنامه ریزی کن

توصیه اول : تا سن ۴۶ سالگی، هر سه سال برای افزایش درآمد ماهیانه برنامه ریزی کن و از آن به بعد نیازی به تحول نیست.

توصیه دوم : هر ۵ سال برای افزایش مالکیتت برنامه ریزی کن

توصیه سوم : برای دوران بازنشستگی، از همین حالا برنامه ریزی مالی داشته باش.

توصیه چهارم : سرمایه گذاری را زودهنگام شروع کن. بهترین سن برای شروع سرمایه گذاری ۳۰ سالگی است.

محور آخری که مهمترین این محورهاست و می توان آن را قواعد و فرمول های مهم زندگی نامید :

توصیه اول : بر حفظ کیان خانواده ات حریص باش

توصیه دوم : اصول و عقاید مهم تر از مصالح و منافع است

توصیه سوم : آزادی، حق قانونی و مقدس همگان است.

توصیه چهارم : عقل من برای فروش نیست. مواظب باشید عقل و فکرتان را به هیچ شیخ، عالم، حزب یا جماعتی اسلامی نفروشید

و در پایان یک توصیه طلایی

همیشه به یاد داشته باشید که عمر و زندگی کوتاه است اما در عین کوتاهی، زیباست. مبادا کسی این توهم را در شما ایجاد کند که زندگی سراسر بدبختی و گرفتاری است.

ممکن است در زندگی لحظاتی محدود، توأم با سختی و گرفتاری تجربه کنید اما مبادا با گرفتاری و سختی زندگی کنید. مبادا کسی زندگی شما را خراب کند. زیباترین بخش زندگی، شناخت عمیق و حقیقی خداوند است. به او صادقانه عشق بورزید و برای جلب رضایت او تلاش کنید.

بخش اخبار: 
اصلی