تسلیت درگذشتی واقعاً نابهنگام/ عمادالدین باقی

در آگهی های فوت، یکی از جملاتی که زیاد به کار می رود «درگذشت نابهنگام» است. این عبارت به یک کلیشه تبدیل شده ولی درباره جلال طالبانی دقیق ترین جمله است. او در زمانی رفت که منطقه و کردستان بیش از همیشه برای صلح وامنیت به وجودش نیاز داشت. در میان مبارزین کرد عراقی همواره دو رویکرد وجود داشته است. یکی رویکردی که در پیشبرد اهدافش نگاه به بیرون و قدرت های خارجی داشت چنانکه مسعود بارزانی درجریان همه پرسی اخیر در واکنش به مخالفت ایران، ترکیه و عراق گفت:« آیا جامعه بین‌الملل می‌ایستد و تنها فشار به ما را نظاره می‌کند؟» و علی عونی، عضو شورای حزب دموکرات کردستان به بی بی سی گفت:«هر چند ایران و ترکیه بخواهند جلوی ما بایستند ولی کشورهای قویتر جهان با ما هستند». رویکرد دیگر نگاه به درون بود که طالبانی نمایندگی اش می کرد. او اهل مذاکره بود. تفاوت منش او و برخی از رقبایش، تفاوت روحانی و احمدی نژاد بود. خبر درگذشت او یادآور خاطره ای برای من شد. زمانی که حکم اعدام صدام حسین صادر گردید مقاله ای نوشته بودم که از دیدگاه حقوق بشری توضیح می داد چرا صدام حسین نباید اعدام شود و باید در حبس ابد بماند. آقای قوچانی سردبیر ارجمند روزنامه اعتمادملی در آن زمان، گفت: در این مورد باید شخص آقای کروبی مدیر مسئول روزنامه تصمیم بگیرند. مقاله برای این روحانی دلیر اصلاحات فرستاده شد. آقای کروبی گفتند با منطق و استدلال های مقاله موافقم اما اگر چاپ شود داستان عکس مار پیش می آید و عده ای وانمود می کنند از صدام حسین دفاع شده و جماعتی را تحریک کرده و به روزنامه می ریزند و آنجا را آتش می زنند. مقاله چاپ نشد اما در آن زمان وقتی دیدم مام جلال رئیس جمهور کرد عراق که سال ها تحت ستم صدام بودند حکم اعدام صدام را امضا نکرد و با حبس ابد او موافق بود، احساس کردم در شرایطی که در ایران و در عراق به ندرت کسی با این نظر همسو است با او یک وجه اشتراک قوی دارم. درگذشت نابهنگام او را به همگان به ویژه به اعتدالیون کردستان تسلیت می گویم.

بخش اخبار: 
اصلی