دیدار اعضای جماعت دعوت و اصلاح اشنویه با قهرمان وزنەبرداری دبی ۲۰۱۴

دیدار اعضای جماعت دعوت و اصلاح اشنویه با قهرمان وزنەبرداری دبی ۲۰۱۴

جمعی از اعضای جماعت دعوت و اصلاح اشنویه، با قهرمان وزنه‌برداری دبی ۲۰۱۴، دیدار و گفتگو کردند.
 بنا بە گزارش روابط عمومی جماعت دعوت و اصلاح اشنویە، در این دیدار که در روز جمعه ۱۲ اردیبهشت ماه صورت گرفت، از طرف هیأت جماعت از این پهلوان نام‌آور کُرد تقدیر و تشکر به عمل آمد و بر رسالت جماعت دعوت و اصلاح به عنوان یک فکر دینی میانەرو که‌‌ همان دعوت، اصلاح و تربیت فرد سالم و صالح در جامعه است تأکید شد. در این دیدار همچنین به اراده‌ی خداوند باری تعالی که سبب سربلندی و کسب درجات عالی برای بشر است، اشاره شد.
«سیامند رحمان» نیز با ابراز خرسندی، این دیدار را مایه‌ی افتخار خویش دانست و تشکر و قدردانی خود را از جماعت اعلام داشت و پیروزی خود را مرهون برکت مشیت خداوند منان و دعای خیر مردم کشور بخصوص مردم زادگاهش «اشنویه» دانست. وی حضور چنین جماعتی را در جامعه با این روش فکری، مایه‌ی افتخار دانست.