دوره‌ی نوروزی اعضا و هوادران جماعت در نیکشهر برگزار شد

دوره‌ی نوروزی اعضا و هوادران جماعت در نیکشهر برگزار شد

جمعی سی نفره از اعضا و هواداران جماعت دعوت و اصلاح نیکشهر از ۲۸ اسفندماه لغایت یکم فروردین ماه ۹۳ در دوره‌ای تربیتی و علمی شرکت کردند. افتتاحیه‌ی دوره با تلاوت آیات قرآن مجید و سخنان مسئول دوره و در ادامه با بیانات مسئول تربیتی شهرستان آغاز شد و طی سه روز در دو نوبت صبح و عصر سلسله دروسی ارایه گردید. 

این درس‌ها عبارت بودند از: 

تفسیر سوره‌ی یوسف و کهف توسط دکتر رحیم‌بخش محتشمی، بحث اخلاقی نیکی به پدر و مادر توسط حبیب آبخضر، اقتصاد در قرآن توسط برادر عبدالواحد رییسی، تربیت بر منهج صالحین توسط جمعه محتشمی، بازنگری تاریخ به‌ وسیله‌ی یونس زین‌الدینی، شعر بلوچ توسط محمد مراد امیری، نقش باور‌ها در زندگی توسط محمد اصغر امیری و مجتبی بلیده پیرامون نقش آموزش و پرورش و سرمایه‌ی فرهنگی سخن گفت.