«رابعه» نماد انسانیت

«رابعه» نماد انسانیت

عمرو عبدالهادی رهبر «جبهه‌ی ضمیر» از مبارزان خواست که در راهپیمائی‌ها نماد رابعه را بلند کنند. زیرا کودتاچیان در طول مسیرهای راهپیمائی و تجمعات انقلابیون عکس برداری می‌کنند و تصاویر را چنان به مردم نشان می‌دهند که گویی شرکت کنندگان در تظاهرات؛ حامیان رهبر کودتای خونین هستند. 

عبدالهادی، طی گفتگوی خود با کانال «الجزیرة مباشر مصر» تأکید نمود: رابعه نمادی انسانی برای مخالفت با خون‌هایی است که در کشتارگاه «رابعه‌ی عدویه» ریخته شد نه نمادی برای دفاع از مشروعیت، آن گونه که برخی ادعا می‌کنند.

بدون امتیاز