اختتامیه مسابقات فوتبال شهرستان پاوه

اختتامیه مسابقات فوتبال شهرستان پاوه

روز سه شنبه با حضور جوانان و نوجوانان این شهرستان ومسئولین ارگان‌های مردمی و دولتی فینال اینجام برگزار گردید. این دوره از مسابقات که با شرکت شانزده تیم در چهار گروه چهار تیمی در طول یک ماه تلاش و کوشش جوانان و نوجوانان در تنها ورزشگاه چمنی خاکی فاقد کمترین امکانات رفاهی (آب شرب، سرویس بهداشتی) برگزار گردیده بودند. بازی فینال این دوره از مسابقات با پیروزی تیم روستای نوریاب به پایان رسیدند. لازم به ذکر است که هشت تیم پیروز دور اول اینجام به لیگ بر‌تر فوتبال شهرستان راه می‌یابند.

تصاویر ضمیمه: 
اختتامیه مسابقات فوتبال شهرستان پاوه
اختتامیه مسابقات فوتبال شهرستان پاوه
اختتامیه مسابقات فوتبال شهرستان پاوه