گفتگوی اختصاصی اصلاح‌وب با استاد پیرانی در باب حقوق و مطالبات اقوام و مذاهب ایرانی در دولت جدید

نویسنده: 
یحیی سهرابی
گفتگوی اختصاصی اصلاح‌وب با استاد پیرانی در باب حقوق و مطالبات اقوام و مذاهب ایرانی در دولت جدید

-ظرفیت‌ها و تنگناهای «قانون اساسی» جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با «حقوق و مطالبات اقوام و مذاهب ایرانی» به چه ترتیب می‌باشد؟ 

اساساً جامعه‌ی ایران دارای تنوّع مذهبی، قومی و دینی است و قانون اساسی در بحث از حقوق ملّت، همه‌ی اعضای جامعه را به عنوان شهروند مورد توجه قرار داده است و جز در چند مورد محدود، حقوق ممتازه‌ای را برای هیچ یک از مذاهب و اقوام قایل نشده است. از جمله حقوق و آزادی‌های شهروندان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد؛

ادامه‌ی مطلب

بدون امتیاز