کمک‌رسانی مردم ایران به زلزلەزدگان بلوچستان پاکستان توسط مٶسسەی خیریەی صابرین زاهدان

کمک‌رسانی مردم ایران به زلزلەزدگان بلوچستان پاکستان توسط مٶسسەی خیریەی صابرین زاهدان

مردم مسلمان ایران و اعضای جماعت دعوت و اصلاح بلوچستان با انفاق مما رزق‌اللە، بە یاری همنوعان آسیب‌دیدەی خود در بلوچستان پاکستان شتافتند. 

بنا بر آیەی شریفەی «وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى» و حس انساندوستانه و تکلیف شرعی نسبت به برادران و خواهران مسلمان همنوع بلوچستان پاکستان مٶسسەی خیریەی صابرین زاهدان نسبت به جمع‌آوری کمک‌های نقدی از مردم و به خصوص از برادران جماعت دعوت و اصلاح کرد، سپس اقلام ضروری آسیب‌دیدگان زلزلەی مردم بلوچستان پاکستان را خریداری و ارسال نمود. مبلغ ارسالی در قالب مواد غذایی، پوشاک، پتو، خیمه و زیرانداز خریداری شده و با کمک مردم به آسیب دیدگان تحویل گردید. 

گفتنی است، زمین‌لرزەای بە بزرگی ۸/۷ در مقیاس ریشتر، روز سەشنبە ٢ مهرماە ١٣٩٢ بلوچستان پاکستان بویژه شهرهای مشکی و آواران را لرزاند که بیش از ۴۰۰ نفر کشته و هزاران نفر زخمی و ده‌ها هزار نفر آواره شدند، در این مناطق بیش از ۶۰ درصد منازل مسکونی مردم کاملاً تخریب شد. 

در همین جا این مٶسسه بر خود لازم می‌داند که از همەی مردم شریف ایران و اعضای جماعت کمال تشکر و قدردانی ‌نماید، اما یادآور می‌شود که مردم محروم و به شدت آسیب دیدەی منطقەی بلوچستان، همچنان نیازمند کمک‌های بی‌دریغ شما عزیزان‌اند.

کمک‌رسانی مردم ایران به زلزلەزدگان بلوچستان پاکستان توسط مٶسسەی خیریەی صابرین زاهدان
کمک‌رسانی مردم ایران به زلزلەزدگان بلوچستان پاکستان توسط مٶسسەی خیریەی صابرین زاهدان
کمک‌رسانی مردم ایران به زلزلەزدگان بلوچستان پاکستان توسط مٶسسەی خیریەی صابرین زاهدان
کمک‌رسانی مردم ایران به زلزلەزدگان بلوچستان پاکستان توسط مٶسسەی خیریەی صابرین زاهدان
کمک‌رسانی مردم ایران به زلزلەزدگان بلوچستان پاکستان توسط مٶسسەی خیریەی صابرین زاهدان
کمک‌رسانی مردم ایران به زلزلەزدگان بلوچستان پاکستان توسط مٶسسەی خیریەی صابرین زاهدان
کمک‌رسانی مردم ایران به زلزلەزدگان بلوچستان پاکستان توسط مٶسسەی خیریەی صابرین زاهدان
کمک‌رسانی مردم ایران به زلزلەزدگان بلوچستان پاکستان توسط مٶسسەی خیریەی صابرین زاهدان
کمک‌رسانی مردم ایران به زلزلەزدگان بلوچستان پاکستان توسط مٶسسەی خیریەی صابرین زاهدان
کمک‌رسانی مردم ایران به زلزلەزدگان بلوچستان پاکستان توسط مٶسسەی خیریەی صابرین زاهدان

سایت در قبال نظرات پاسخگو نمی باشد.

1
آبادیان (مهمان)
1392/10/17

موسسه خیریه صابرین خورازطریق تلفن همراه به زلزله زدگان کمک می کندواگرچنانچه موسسه صابرین زاهدان وسراوان اقدام به این کار می کردندبسیارخوب بود.