پاسخ دندان‌شکن اخوان‌المسلمین مصر به وزیر امور خارجەی آمریکا

پاسخ دندان‌شکن اخوان‌المسلمین مصر به وزیر امور خارجەی آمریکا

دبیرکل جنبش اخوان المسلمین مصر در کنفرانس مطبوعاتی بە اظهارات وزیر امور خارجەی آمریکا پاسخی دندان‌شکن داد.

بە گزارش اصلاح‌وب بە نقل از اخوان اونلاین، استاد دکتر محمود حسین، دبیرکل جنبش اخوان المسلمین مصر گفت: «خبرگزاری‌ها، دو روز پیش اظهار نظر عجیب و غریبی را از «جان کری» وزیر امور خارجەی آمریکا مخابره کردند که گویا او – در کمال بی‌شرمی – گفته: جنبش اخوان المسلمین مصر، انقلاب مردم مصر در ۲۵ ژانویەی ۲۰۱۱میلادی را به سرقت برده و از مسیر منحرف نموده است.» 

در نگاه ساده و تحلیل اولیه مشخص خواهد شد که «جان کری» در اظهاراتش از واقعیت چشم پوشیده و از روی عمد در صدد قلب واقعیات موجود است؛ چرا که آنچه همه، نه تنها اخوانی‌ها و دوستانشان بلکه مخالفانشان، در رابطه با ارتباط جنبش اخوان با انقلاب مردم مصر به آن اعتراف می‌کنند، با آنچه بر زبان او جاری شده کاملاً مغایرت دارد! 

ای کاش! آقای «کری» ـ لااقل که خودش بدلیل مشغله «ناکام گذاشتن بیداری‌های مردمی موسوم به بهار عربی» وقت نمی‌کند ـ یکی از همکارانش را موظف می‌نمود که روزنامه‌های وابسته به دولت وقت مصر ـ نه آزاد و مستقل ـ را از آغاز انقلاب ۲۵ ژانویە تا فروپاشی فرعون مبارک، برایش ورق می‌زد و بدان‌ها نگاهی می‌انداخت، و یا از یکی از همکارانش می‌خواست که مصاحبه‌های تلویزیونی بسیاری از رهبران لیبرال مصری را برایش دوبلە می‌نمودند که دربارەی نقش اخوان المسلمین در انقلاب عظیم مردم مصر بە صراحت می‌گفتند: اگر شجاعت و شهامت جوانان اخوانی در حادثەی موسوم به «حادثەی جمل» ـ که در آن مزدوران فرعون مبارک سوار بر شتر، تظاهرکنندگان را تار و مار می‌کردند ـ نبود مطمئناً انقلاب مصر ناکام می‌ماند و در نطفه خاموش می‌شد.

ای کاش آقای «جان کری» ـ که خودش چشم دیدن پیروزی‌های دموکراتیک اخوان را ندارد ـ از یکی از همکاران و معاونانش می‌خواست که برایش تشریح کنند که جنبش اخوان از طریق انتخاباتی آزاد و دموکراتیک که با اشراف و نظارت شورای نظامی حاکم، نه کودتا و تانک و زره پوش، به پارلمان، مجلس شوری و ریاست جمهوری مصر، راه یافته‌اند! 

ای کاش! آقای «جان کری» ذره‌ای به حافظه‌اش ـ که ظاهراً از روی عمد فابریک مانده ـ مراجعه می‌نمود تا دریابد که یکی از ناظران بین‌المللی انتخابات‌های برگزارشده در مصر، ‌آقای «جیمی کار‌تر» رئیس جمهور اسبق آمریکا بوده، و نامبرده بر حضور میلیونی و بی‌نظیر و تاریخی مردم مصر بر پای صندوق‌های رأی و سالم بودن انتخابات گواهی داد.

دبیرکل جنبش اخوان المسلمین مصر همچنین خاطر نشان کرد: آنچه همگان از آقای «جان کری» وزیر امور خارجەی آمریکا، که کشورش در کودتای نظامی علیه انقلاب مردم مصر، نقشی اساسی داشته، انتظار داشتند این بود که او به تصحیح اشتباهات گذشتەی کشورش در حمایت از کودتای نظامی مصر می‌پرداخت و بابت این موضوع عذرخواهی می‌نمود، و یا لااقل به دیپلماسی دروغین و ظاهری کشور متبوعش که حاکی از احترام به دموکراسی و آزادی است، پایبند می‌بود.

و انتظار از او این بود، لااقل اگر ـ برخلاف تمام عرف‌ها و قوانین بین‌المللی ـ در مسائل داخلی کشوری دیگر مداخله می‌کند به جای اظهاراتی این چنین بی‌پایه و اساس، کشتارهای ننگین و خودسرانه کودتاگران نظامی مزدورش در میدان‌های رابعه و نهضت و...، را محکوم می‌نمود و یا دست کم از آن انتقاد می‌کرد.

دبیرکل جنبش اخوان المسلمین مصر در پایان ضمن محکوم نمودن اظهارات مداخلەجویانه و دروغین «جان کری» اینگونه نتیجەگیری نموده و می‌گوید: آنچه از حوادث و کودتاهای نظامی پس از برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتیک در کشور‌های عربی و اسلامی و حمایت آشکار سران کاخ سفید از آن کودتا‌ها می‌توان نتیجه گرفت این است که آمریکا، دموکراسی و انتخابات و آزادی و قانون را تنها برای کشور و مردمش می‌خواهد و بس! و در کشورهای ما فقط و فقط به حمایت از دیکتاتورهای امثال فرعون مبارک می‌پردازد و بس.

بدون امتیاز