مجله‌ی «اصلاح» ویژه‌ی تحوّلات مصر منتشر شد

مجله‌ی «اصلاح» ویژه‌ی تحوّلات مصر منتشر شد

مجله‌ی «اصلاح» ویژه‌ی تحولات اخیر مصر منتشر شد. 

بنا بە گزارش اصلاح‌وب، یازدهمین شماره‌ی مجله‌ی اصلاح ویژه‌ی تحولات مصر منتشر شد. در این شمارە تحولات پس از کودتای نظامی ارتش مصر بر رییس‌جمهور منتخب و مردمی مصر دکتر محمد مرسی و نیز کشتار جمعی مسلمانان در میدان‌های قاهرە مورد تقریر، تبیین، تحلیل و بررسی نویسندگان و تحلیلگران داخلی و خارجی قرار گرفتە است. 

در این ویژەنامە، مقالات تحلیلی از پروفسور علی قرەداغی دبیرکل اتحاد جهانی علمای مسلمان، استاد عبدالرحمن پیرانی، دبیرکل جماعت و عضو شورای مرکزی اتحاد جهانی علمای مسلمان، دکتر داوود فیرحی، توکل کرمان، فهمی هویدی، دکتر محمدرضا تاجیک، عثمان ایزدپناە و نیز گفتگوهایی در همین باب با استاد مصطفی اربابی، صلاح‌ قاسمیانی و نیز بیانیەی جماعت در خصوص کودتای نظامی در مصر و گزارشی از تجمع اعتراضی جمعی از اعضا و هواداران جماعت نسبت بە کشتار مسلمانان مصر در مقابل دفتر حفاظت از منافع مصر در تهران و مقالات متنوع دیگر در واکاوی ابعاد کودتای شوم مصر از منظرهای گونەگون، آذین‌بخش این شمارەی مجلەی اصلاح‌اند. 

گفتنی است دهمین شمارەی این مجلە در اوایل فصل پاییز در اختیار خوانندگان و علاقەمندان قرار گرفت.

سایت در قبال نظرات پاسخگو نمی باشد.

1
بدون‌نام
1392/09/01

خانم ها چی
هیچ....

2
بدون‌نام (مهمان)
1392/09/04

سلام...ما در شهرستانها چطور تهِِيه کنيم؟؟آدرس رو بفرستيم لطف می کنيد پست کنيد؟؟قيمتش هم هر چه باشه به روی چشم
ما جوانروديم