زمين‌لرزه‌های خفيف، مهمان ناخوانده‌ی زمستان پر برف هشتجين

زمين‌لرزه‌های خفيف، مهمان ناخوانده‌ی زمستان پر برف هشتجين

زمستان پر برف و ماندگار سال 1390، همراه زمين‌لرزه‌های خفيف و بی‌سابقه در هشتجين اردبيل، ضمن خوشحالی مردم، باعث ترس آنان از اين مهمان ناخوانده ‌شد.

    بنا به‌ گزارش خبرنگار اصلاحوب، ماندگاری زمستان سال 1390 كه زمستانی پر برف و به گفته ریش سفیدان، شبیه زمستان‌های قدیم بود؛ اما متفاوت از سالهای گذشته و آن اينكه برفش مهمان ناخوانده‌ای همراه خود داشت و باعث شد که اهالی به ترس بیفتند و ترس و شکر را باهم تلفیق کنند. شکر برای بارش برف و ترس، ثمره‌ی زمین‌لرزه‌های کم ریشتر و خفيفی كه تا به حال در منطقه سابقه نداشته‌ است. 

    این لرزه‌ها بعد از بارش برف در منطقه به وقوع می‌پیوست كه با تحقیقات صورت گرفته معلوم شد، نعمات الهی بوده که موجب تخلیه‌ی ذره ذره‌ی انرژی زمین شده و از وقوع زلزله‌هايی با ریشتر زیاد جلوگیری می‌کرده ‌است. پس در ترس از خداوند هم نعمتی نهفته است تا شکر را به ترس ترجیح دهیم.

بدون امتیاز