جدیدترین نظرها

آقای ریسونی رییس جدید اتحادیه (5 ساعت 35 دقیقه پیش)

آقای ریسونی رییس جدید اتحادیه عالمان مسلمان جهان، گام بلندی برداشته است و اینکه سال‌ها پیش عزیزی در همین ایران خودمان گفت که فقه غنای حکمی دارد ولی غنای برنامەای ندارد سخن بسیار درستی بود. بعدها عزیز دیگری گفتند که در فقه درباب سیاست و اقتصاد و مدیریت احکامی عبادی آمدەاند که همپوشانی با این جوانب از امور اجتماعی دارند ولی در اسلام هیچ سیستم سیاسی مورد تصریح قرار گرفتە نشدە است، نیز سخن درستی بود. در قرآن از پادشاهی داوود و سلیمان سخن گفتە شده است، تأکیدی بر فرم حکومت نیست. آنچه مهم است فرایند عدالت محوری است که باید در حکمرانی مورد توجه قرار گیرد. شورا هم یک امری است که ریشە در عرف جامعەی قبل از نزول وحی در حجاز دارد؛ فقط می‌تواند بیانگر این نکته باشد که مصدر قدرت مردم‌اند و عقل جمعی باید حاکم باشد.
علی عبدالرازق هم گام بلندی در ١٩٢٥ نهاد و هزینەی بسیاری داد، که پیامبر بنا به اضطرار وارد مقولەی حکمرانی شد و امر حکمرانی، ذاتی دین نیست بلکه عرضی آن است.
بار دیگر می‌خواهم خوانندەی گرامی را به این نکته تذکار دهم که مقولەی دین دولتی و دولت دینی در قرون وسطی و در پارەای از تجارب زیستە در دنیای معاصر پردە از ناکامیابی‌ها و شکست‌های فراوانی برگرفتەاست و بهتر است به مقالات استاد مجتهد، مجتهد شبستری رجوع شود که ایشان به خوبی بیان نموده که فقە سیاسی بستر عقلایی خود را از دست دادە است.

هفت مقاله - https://goo.gl/QBqvG2 - به قرار زیر است:

1 تنقیح محل نزاع با فقیهان (بخش اول) (۱ بهمن ۱۳۹۲)

2 تنقیح محل نزاع با فقیهان (بخش دوم) (۲۱ بهمن ۱۳۹۲)

3 اگر «داعش» از فقیهان بپرسد (۲۵ تیر ۱۳۹۳)

4 مبناهای تئوریک داعش (۳۰ تیر ۱۳۹۳)

5 چگونه مبانی کلامی و فقهی فرو ریخته‌اند (۶ اردیبهشت ۱۳۹۴)

6 آن فهم که ممتنع است (۴ مرداد ۱۳۹۴)

7 چرا دوران علم اصول و اجتهاد فقهی سپری شده است؟ (۲۱ بهمن ۱۳۹۴)

8 تفسیر حقوقی قانون اساسی تنها راه حاکمیت ملت و نجات کشور است https://goo.gl/1XtTSr

9 دین‌شناسی، وحی، فقه سیاسی(در جهان ادیان) https://goo.gl/Hxm3bW

در پاسخ به مطلب (نسبت میان اسلام و سیاست از دیدگاه علامه ریسونی)
شیعە و سنی کیلویی چند؟ در (5 ساعت 50 دقیقه پیش)

شیعە و سنی کیلویی چند؟ در قرآن که منبع بلا منازع مسلمانی است نه نامی از شیعه بەمعنای اصطلاحی کنونی و نە یادی از سنی آمده است: خداوند فرمود: هو سماکم المسلمین من قبل
همو از تفرقه در دین به شدت برحذر داشته و تفرقه‌کنندگان را مسلمان و داخل در دایرەی ایمان نمی‌شمارد.
بس کنید تو را خدا! خدا یکی است، پیامبر یکی است، اصول بلامنازع دین توحید، نبوت و معادند و کتاب دین هم یکی است و قبله نیز یکی است و هلم جرا
جهل، تعصب و خودشیفتگی گروهی، پیشداوری و خرافەگرایی و... از موانع اصلی دگرپذیری و اسلام و مسلمانی‌اند.

در پاسخ به مطلب (سنّی‌ها، حلقه‌ی وصل ایران با جهان اسلام )
حقوق شیعە در سایر نقاط جهان (5 ساعت 55 دقیقه پیش)

حقوق شیعە در سایر نقاط جهان که فرموده ای تا حدی رعایت میشود. اگر دبی تشریف برده باشید چندین حسینیه مجلل وجود دارد و هرسال عاشورا دستجات عزاداری آزادانه در محلها و خیابانهای خاص مراسم دارند. در مدینه حسینیه هست. در افغانستان و پاکستان و کویت شیعه در پستهای وزارت و نخست وزیری و نظامی مشکلی ندارند. استامبول یکی از مراکز مهم فعالیت تشیع است. تا این مسایل شیعه و سنی سیاسی و حکومتی نشده بود و در کشورهای آفریقایی این تبلیغ و فعالیت شیعه کردن افشا نشده بود در همه کشورهای سنی از مالزی گرفته تا تاجیکستان و سودان و الجزایر و... مشکلی برای فعالیت شیعیان و احداث حسینیه نبود. چنانچه مستحضرید در کلیه شهرهای سنی نشین ایران هم چندین حسینیه با اعتبار ملی احداث شده است. پس نه برای بازی برد ـ برد بلکه هم شیعه هم سنی برای بازی پیشرفت اسلام و اینکه هیچکدام بدون دیگری قادر به طرح و ترقی اسلام نیستند باید یکدیگر را بپذیرند. شیعه و سنی دوبال اسلام هستند. اسلام در صورتی به پرواز در می آید که دوبالش سالم و هماهنگ باشند.

در پاسخ به مطلب (سنّی‌ها، حلقه‌ی وصل ایران با جهان اسلام )
الله ذوالجلال ایشان را در (1 روز 7 ساعت پیش)

الله ذوالجلال ایشان را در جور رحمتش همراه مقربین درگاهش محشور بفرمایید و توفیق روزافزون به علمای حاضر عنایت فرماید.آمین

در پاسخ به مطلب (امیر جماعت دعوت‌ و تبلیغ درگذشت)
ضمن عرض سلام و تقدیر و تشکر (4 روز 16 ساعت پیش)

ضمن عرض سلام و تقدیر و تشکر فراوان از آقای ستوده
درحقیقت و بدون مبالغه، جناب ستوده یکی از سرمایەهای ارزشمند اهل سنت ایران است و از خداوند متعال طول عمر توأم با سلامتی را برای ایشان مسئلت می‌داریم.
درباب جریان‌شناسی اهل سنت، به نکات مهمی اشارە کردەاند و بسیار بجا و درست بە دستەبندی آنها پرداخته‌اند. مع الوصف، به جریان بسیار مهمی از اهل سنت جنوب شرق و شرق کشور اشارە نکردەاند و امیدوارم تعمدی در آن نباشد. آن جریان عمدە هم، جریان مسجد مکی زاهدان با محوریت شخص شخیص مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی است. در این جریان همەی مولوی‌های با نفوذ خطەی سیستان و بلوچستان مولوی را به‌عنوان لیدر و رهبر معنوی خویش پذیرفتەاند و مردم بلوچ نیز عمدتا ایشان را تنها رهبر اهل سنت می‌دانند. این جریان، جریانی سنتی است و مشی آن جماعت دعوت و تبلیغ است که بانی آن مولانا الیاس هندی است و در جنوب و شرق ایران پیروانی دارد که رهبر فعلی آنهم شخصی بەنام حاج عبدالرّئوف‌ شه‌بخش است که در زاهدان زندگی می‌کند.
به جز این جریان، مکتب قرآن نیز اکنون به سە شق تقسیم شدە است. به نیکویی به دو بخش آن اشارە شدە است؛ اما جریان سوم آن که به دنبال مجمع عمومی سال ٨٩ از آن جدا شدەاند، افراد قدیمی‌ای مانند کاک عزیز امینی، هاشم سیدالشهدایی، حسین امامی، رضا بنی‌نجار، امیر عبیدی‌نیا و دیگران را دربرمی‌گیرد. این خط سوم مشغول تدوین و انتشار آثار مرحوم مفتی‌زادە‌اند و تاکنون سە اثر بەنام‌های دین و انسان، چگونگی آموزش دین و بحثی دربارەی نفس و شیطان را منتشر نمودە است.
افزون بر اینها در جنوب هم افرادی مانند شیخ عبدالکریم دارای جایگاهی ویژە است و نیز مجمع علوم دینی و نیز هیأت فتوای اهل سنت جنوب، دارای وجاهت و جایگاه خاص خویش‌اند.
کاش به تشریح بیشتری پیرامون نوگرایی و نواندیشی و نسبت‌سنجی این جریان‌ها پرداختە می‌شد، هرچند تک‌تک این جریان‌ها می‌تواند مورد مطالعاتی در آیندەپژوهی جهات ذیربط باشند. درکل اهل سنت نسبت به جریان نواندیشی بسیار بدبین است و بیشتر آنان به‌ویژە بیشینەی افراد احزاب و جماعت‌هایی که نتیجەی بیداری اسلامی و اسلام سیاسی‌اند- مانند جماعت دعوت و اصلاح و مکتب قرآن- در نوعی بنیادگرایی سیاسی صرف، تنفس می‌کنند.
به سهم خودم، از این گفت‌وگوها استقبال نموده و امیدوارم زمینەی تفاهم و هم‌اندیشی و همکاری بیشتر و رسیدن به نوعی وفاق و همگرایی را فراهم آورد. والسلام

در پاسخ به مطلب (دکتر لقمان ستوده: زمینه‌ی گفت‌وگو در سطح وسیعی بدون حاشیه و سانسور فراهم شود)
هر کس خدا را در خواب ببیند (5 روز 4 ساعت پیش)

هر کس خدا را در خواب ببیند نشانه باطل بودن دین اوست
این حرف سیاسی است یا علمی ، جنبه سیاسی دارد یا جنبه علمی
این را لطفا مشخص بفرمایید

در پاسخ به مطلب (آیا ممکن است کسی خدا و صدای او را در خواب ببیند و بشنود؟ آیا چنین چیزی ممکن است اتفاق بیفتد؟ اگر باشد نشانه‌ی چیست؟)
سلم و درود خداوند و فرشتگان (1 هفته 1 روز پیش)

سلم و درود خداوند و فرشتگان بر کاک رئوفِ رئوف و امید و دعا برای افزودن توفیقات بیشتر از این و سپاس فراوان از برادری که چنین متن زیبایی را در وصف کاک رئوف نگاشته اند.

در پاسخ به مطلب (سالگرد زلزله‌ی کرمانشاه و چند نکته‌ی مشفقانه)
استاد گرانقدرم؛ کاک رئوف بە (1 هفته 1 روز پیش)

استاد گرانقدرم؛ کاک رئوف بە صفت «رئوف» و مهرورز سلام الله تعالی علیکم ورحمة الله وبرکاته

می‌دانم چقدر در این سال‌های اخیر چه شب‌ها، که از شدت درد به خود پیچیدەای تا جاییکه مدتی است، قرص‌هایت را به علت عوارض پس از مصرف، به باد فراموشی سپردەای و نیز می‌دانم چقدر عازمانه درصدد ترویج مهربانی در این ایران‌شهر پر از نامهربانی هستید. تو را نیک می‌شناسم و به دیدگان زیبابین‌ات غبطه می‌خورم و به شهرجهان دل آکندە از صفا و امیدت، تاحدودی سفر کردەام و چند کوچه‌ای از آن شهر بزرگ را با پایی لنگان گشتەام و می‌دانم که خود را و ایام باقیمانده‌ی حیاتت- را که امیدوارم به صد سال توأم با عزت و سلامتی برسد- وقف خدمت به صلح، مهربانی و حفظ محیط زیست و حقوق حیوانات نمودەای...
رئوف نازنین آنان که از نزدیک می‌شناسند می‌دانند که چقدر به کاستن فاصله‌های کاذب و دروغین میان انسان‌های پوست و گوشت و دارای خون می‌اندیشی و چقدر با اصلاح نگرش و منش و رفتار خویش درصدد اصلاح جهان نیز برآمدەای؛ تو نیک می‌دانی تنها خدمتی که به جهان می‌توانی بکنی، همان اصلاح خویشتنِ خویش است و برای همین، از خودت آغازیدەای و از ذوی‌القربی شروع نمودی و اینک نام نیک تو و اثر صالح تو در هر جا که رفتەای، منادی آن وجودی است که هر نوع خشونت را در درون خویش کشتە و با همە‌ی زوایای وجود و ساحت‌های درونی و بیرونی خویش، به آشتی کامل رسیدە است.
سال‌ها پیش شنیدە بودیم که بزرگی گفتە بود: «اقیموا دولة القرآن فی قلوبکم، تقم علی ارضکم»؛ دولت قرآن را در دل‌هایتان پیادە کنید پیامدش اقامەی آن در زمین‌تان خواهد بود. آری عزیزِ دل! و تو با آن جسم نحیف امّا پُرانرژی و با آن کسالت جسمِ تختەبند روح بزرگت، همچنان در این میدان ترک‌تازی و یکه‌تازی می‌کنی! خوشا به سعادتت!
بسیار دیدەام با هزینەی شخصی و از مال خویش صرف انعام و قدردانی از کسانی می‌کنی که در خدمت انسان بما هو انسان‌اند و یا طبیعت را پاس می‌دارند و یا در راه تقلیل مرارتی و یا تقریر حقیقتی تلاش می‌کنند و به آنها لوح یادبود و قدردانی هدیت می‌دهی! چه نیکوست که مسؤولانی که دلی در گرو خدمت به خلق‌الله دارند و قدردان انسان‌هایی همچو تواند، همتی کنند و تو و امثال تو که المنة لله کم نیستند را قدر نهند و بر صدر نشانند!
بندە به سهم خودم با نوشتن این چند سطر خواستم ادای دینی به عمری زحمت و رنج‌هایی که در جهت ایجاد سرزمینی مملو از صلح، مهربانی، برابری، آزادی و عدالت کشیدەای، کردە باشم و از دور دست‌هایت را می‌بوسم و خاک پایت را سرمە‌ی دیدگانم کنم و از خداوند ذوالمنن سلامتی و عزت روز‌افزونت را خواستارم.
کمترین دوست تو
م

در پاسخ به مطلب (سالگرد زلزله‌ی کرمانشاه و چند نکته‌ی مشفقانه)
با سلام خدمت جناب آقای محمودی (1 هفته 4 روز پیش)

با سلام خدمت جناب آقای محمودی و خوانندگان ارجمند اصلاحوب
آقای محمودی بسیار مختصر و مفید در اختصار هرچە تمامتر بە موضوع ورود نمودەاند و صورت مسئله را مطرح و راه‌کارهای برونرفت از آن را به صورت تیتروار برشمردەاند. بندە نیز می‌خواهم در چند سطر دیدگاه خویش را با شما عزیزان درمیان نهم.
شکاف نسلی به معنای تغییر در هنجارها- باید و نبایدها- و ارزش‌ها- خوبی‌ها و بدیها- و نیز تحول و تغییر جهان‌بینی دو نسل است.
به گمان من، نسل جدید در جهان جدید و با جهان‌بینی نوین(که در مفاهیم، تئوریها، اهداف و ابزارها پاک با دنیای قدیم متفاوت است) و نیز هنجارها و ارزش‌های جدیدی که لزوما همەی آنها مستفاد از دین نیستند و دین تنها منبع آنها نیست، درحال آزمودن زندگی‌اند.
نسل جدید جماعت نیز تا جایی‌که من اطلاع دارم- بەجز قلیل اندر قلیل- به علت استدلال‌سالاری و نه لزوما فرزندسالاری، صمُ بکم و طابق النعل بالنعل دنبالەروی پدران و مادرانشان نیستند؛ بل آنان خود با عقل عرفی و نیز سیستم ارزش‌ها و هنجارها که دین یکی از شش منبع هنجارآفرین آنهاست، مسائل را حلاجی نموده و با عقل قیاسی و استدلال بهترین تبیین، به تنظیم باورهای خویش می‌پردازند.
واقعیت آن است که آنان فهمیدەاند که عرضەی دین به‌صورت سنتی و محافظەکارانە در عصر جهانی‌شدن و با سروری و سیادت استدلال به‌عنوان مؤلفەی اجتناب‌ناپذیر مدرنیتە، به‌صورت تاریخی نهادینەشده را نمی‌توان پذیرفت و لذا گریزی از نوعی عقلانیت و معنویت (که دین یکی از منابع آن است نه همەی آن) نیست.
جوانان ما، امروز علاقەمند به عصری‌زیستن و اینجایی و اکنونی زیستن‌اند. بیشتر آنان علاقەای به دین اکثری و قرائت ماکزیمالیستی از اسلام ندارند و در هر چیزی حداقل‌ها را می‌جویند. آنان متافیزیک غلیظ ادیان ابراهیمی را به آسانی برنمی‌تابند و خدای متشخص انسان‌وار برای آنان فاقد توجیه عقلی، کلامی و فلسفی است. آنان همچنین به اسلام سیاسی و دخالت همەجانبەی دین در همەی امور زندگی به‌ویژە در دولت و قدرت سیاسی چندان روی خوش نشان نمی‌دهند؛ البته این خوانش‌ها با هوش-بهرەی آنان رابطەی مستقیم دارد.
جماعت اگر بخواهد نسل‌ امروز را با خود همراه کند باید در سیاست‌ها و گفتمان خود، تجدید نظر جدی کند؛ چرا که نسل امروز دیگر اعتقادی به پیشتازبودن با آن معنای «قطبی» ندارد، نسل امروز خواهان زندگی‌ای اینجایی- اکنونی‌اند و شدیدا به دنبال تفرّد و استقلال هویتی‌ خویش. آنان - بە جز اندکی- علاقەای به گفتمان ایدئولوژیک از دین و اسلام با قرائت انقلابی و کمال‌گرایانە و جامعیت‌نگرانە ندارند و زمان به آنان آموخته است که از هر پدیدەای باید درحد خودش انتظار کارکردگرایانە داشته باشند؛ آنان نیک می‌دانند که برای فراگیری سیاست، اقتصاد، روان‌شناسی و فیزیک و شیمی و بیولوژی باید سراغ علوم تجربی بروند و انتظار خلق سیستم سیاسی و اقتصادی و علم از قرآن و اسلام ره به ناکجاآباد می برد. آنان به تواضع علم و نیز دین باور دارند که هرکسی و هر چیزی را بهر کاری ساختەاند.

جوانان ما هویت ملی و قومی و از آن فراتر هویت جهانی برایشان مهم است و هویت‌های فراملی و پان‌ها را که یادآور زمان امپراتوریهاست را خیلی بر نمی‌تابند. به‌عنوان مثال جوانان ایرانی سنّی به تبع اکثریت همنسلان ایرانیشان، بیشتر به آزادی، دموکراسی، عدالت و از همە مهمتر به اقتصاد و رفاه اهمیت می‌دهند تا ایدەی خام بازگشت و احیای خلافت و یا پان کردیسم و...
به هر حال بندە به عنوان یک ناظر، ورود به این بحث را جدی می‌یابم و انتظار کار میدانی و پژوهش‌های علمی در این زمینە دارم تا راههای برون‌رفت این بحران، مطالعه و بررسی شوند.

در پاسخ به مطلب (شکاف نسل‌ها)
به نظر من درست ترین حرف رو (1 هفته 5 روز پیش)

به نظر من درست ترین حرف رو همین بچه دوازده ساله زده بهتره خودت نظر ندی گاهی ممکن کوچک تر ها یک حرف هایی بزنند که اگه یک کم روشون فکر کنید می بینید چندان هم بی ربط نمی گویند

در پاسخ به مطلب (فرق بین همجنس‌بازی و همجنس گرایی چیست؟حکم هرکدام در اسلام چیست؟ اگر مبتلاً به این درد شده‌ایم تکلیفمان چیست؟)
اینکه خدا گناهان بندگان را به (2 هفته 23 ساعت پیش)

اینکه خدا گناهان بندگان را به شما نشان داده مگر شما از حضرت موسی بلند مرتبه ترید در ان زمان که خدا به موسی گفت یک نفر گنه کار است در جمع شما تا او توبه نکند باران نمی یاید ام ان شخص را نشان نداد حال خدا گناه بندگان را به تو نشان دهد

در پاسخ به مطلب (آیا ممکن است کسی خدا و صدای او را در خواب ببیند و بشنود؟ آیا چنین چیزی ممکن است اتفاق بیفتد؟ اگر باشد نشانه‌ی چیست؟)
درود بر تو (2 هفته 1 روز پیش)

درود بر تو

در پاسخ به مطلب (چند عامل در ثبات عقیدتی جوان مسلمان معاصر)
اللهم أغفر لها و ارحمها و (2 هفته 1 روز پیش)

اللهم أغفر لها و ارحمها و اعفو عنها و أكرمها
اللهم وسع مدخلها و ادخلها الجنة واغسلها بالثلج و الماء والبرد.آمین

در پاسخ به مطلب (مریم قاضی نویسنده‌ی کرد درگذشت)
از خانواده ای شیعه ساکن شهر (2 هفته 1 روز پیش)

از خانواده ای شیعه ساکن شهر خنج هستم که به آن مرحوم ارادت داشته ام و به فرزندانش نیز ارادت دارم.
۱- حرف اینجانب از کودکی این بوده است که مقدار … متر مکعب از آبی که بیش از ۹۵ % از آبی است که در بارندگی ها باعث جاری شدن سیل و طغیان رودخانه در بخش محمله شهرستان خنج استان فارس می شود از محلی به نام بیدزرد در بالادست روستای ابوالفضل (ع) دهستان چاه طوس بخش محمله شهرستان خنج استان فارس جاری می شود آرزوی اینجانب از کودکی این بوده است تا جلو مقدار … متر مکعب آبی را که بیش از ۹۵ % از آبی است که در بارندگی ها باعث جاری شدن سیل و طغیان رودخانه در بخش محمله شهرستان خنج استان فارس می شود را در محلی به نام تنگه بیدزرد در بالادست روستای ابوالفضل (ع) دهستان چاه طوس بخش محمله شهرستان خنج استان فارس را با احداث بند یا سدی خاکی بگیرم تا این روزهای بارندگی در بخش محمله شهرستان خنج استان فارس را به پائیز و زمستان های طلایی و بهار و تابستان پرمحصول در بخش محمله شهرستان خنج استان فارس تبدیل کنم اینجانب از اینکه مقدار … متر مکعب از آبی که بیش از ۹۵ % از آبی است که در بارندگی ها باعث جاری شدن سیل و طغیان رودخانه در بخش محمله شهرستان خنج استان فارس می شود سهم خلیجی می شود که می خواهند نام آن را به جای فارس به نام جعلی عربی تبدیل کنند ناراضی هستم اینجانب حتی راضی نیستم تا سرریز مقدار … متر مکعب از آبی که بیش از ۹۵ % از آبی است که در بارندگی ها باعث جاری شدن سیل و طغیان رودخانه در بخش محمله شهرستان خنج استان فارس می شود که از محلی به نام بیدزرد در بالادست روستای ابوالفضل (ع) دهستان چاه طوس بخش محمله شهرستان خنج استان فارس جاری می شود سهم خلیجی شود که می خواهند نام آن را به جای فارس به نام جعلی عربی تبدیل کنند اینجانب در نظر دارم با تغییر مسیر سرریز مقدار … متر مکعب از آبی که بیش از ۹۵ % از آبی است که در بارندگی ها باعث جاری شدن سیل و طغیان رودخانه در بخش محمله شهرستان خنج استان فارس می شود که از محلی به نام بیدزرد در بالادست روستای ابوالفضل (ع) دهستان چاه طوس بخش محمله شهرستان خنج استان فارس جاری می شود را سهم دریاجه فصلی در شهر خنج شهرستان خنج استان فارس نمایم. بعد از آن روستای ابوالفضل (ع) دهستان چاه طوس بخش محمله شهرستان خنج استان فارس را می توانم به مقصد فصل های پائیزی و زمستانی مسافران از سراسر کشور و فصل های بهار و تابستان پرمحصول تبدیل نمایم.
۲- حرف اینجانب از تاریخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۲ تا تاریخ ۱۳۷۶/۰۷/۳۰ که کارمند اداره آب و فاضلاب شهری بخش خنج شهرستان لارستان شرکت آب و فاضلاب شهری استان فارس بوده ام از تاریخ ۱۳۷۶/۰۸/۰۱ تا تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۲ که کارمند شرکت آب و فاضلاب شهری کلان شهر شیراز استان فارس بوده ام یا از تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۳ تا هم اکنون که کارمند امور آب و فاضلاب شهری شهر صدرا شرکت آب و فاضلاب شهری شیراز استان فارس می باشم یا در آینده که دوست دارم تا کارمند امور آب و فاضلاب شهری شهرستان خنج شرکت آب و فاضلاب شهری استان فارس باشم آرزویم پیگیری احداث تصفیه خانه فاضلاب شهری برای شهرهای خنج و فیشور بوده و می باشد آرزویم پیگیری احداث تصفیه خانه فاضلاب روستایی برای روستاهای واقع در اطراف دریاچه فصلی کفه خنج بوده و می باشد چون با آب مناسبی که از تصفیه فاضلاب شهرها و روستاهای اطراف دریاچه فصلی کفه خنج به دست می آید می توان و می شود کمربند سبزی را به طول ۱۸ کیلومتر و عرض ۸ کیلومتری در اطراف مساحت ۱۳۰ کیلومتری اطراف دریاچه فصلی کفه خنج احداث کرد و شهر خنج را به مقصد فصل های پائیزی و زمستانی مسافران از سراسر کشور و فصل های بهار و تابستان پرمحصول تبدیل کرد.
امام علی (ع) می فرمایند : کسی که آب و خاک یعنی نیروی طبیعی دارد و نیروی انسانی خود را برای بهره برداری به کار نمی بندد و با فقر و گدایی می گذراند نفرین و لعنت باد.

در پاسخ به مطلب (مفتی اهل سنت شهرستان خنج درگذشت)
صبح امروز اولین خبری که در (2 هفته 1 روز پیش)

صبح امروز اولین خبری که در تلگرام توجهم را جلب کرد ترور #جمال_خاشقچی نویسنده و روزنامه‌نگار توانمند و فعال سعودی بود که به بدترین شیوه ممکن اتفاق افتاد.
از نگاه حکومت‌های یاغی و دیکتاتور، تنها کسانی حق حیات دارند که مثل آنان بیندیشند(البته اگر به حداقل‌هایی از اندیشه باور داشته باشند).
تعقل و اندیشه، نقد و نُصح و تلاش برای فراهم کردن زمینه زندگی انسان‌وار برای خود و دیگران جرمی است که بهای آن از نگاه برخی کوته‌فکر جان دادن است. کوتوله‌های فکری که به ناحق مواهب خدادادی را در اختیار گرفته و بر مردم آقایی (نه حکومت داری) می‌کنند.
#آزادی_بیان از دست‌آوردهای ارزشمند بشری است که در غالب جوامع اسلامی کم‌رنگ یا بی‌رنگ است.
#جمال_خاشقجي
#جمال_خاشقجی

در پاسخ به مطلب (عربستان به قتل خاشقجی در کنسولگری‌اش اعتراف و افسران اطلاعاتی را برکنار کرد)