جدیدترین نظرها

تدریس زبان قومی یا محلی(زبان (2 هفته 6 ساعت پیش)

تدریس زبان قومی یا محلی(زبان مادری کاملا کلمه تفرقه برانگیزی هست) طبق اصل پانزده قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در کنار زبان فارسی ازاد است. بله این درست است.اما اگر قرار باشد تدریس به زبان قومی و محلی(شیمی-فیزیک-ریاضی و...)صورت گیرد اینجا مشکل پدیدار میگردد.از انجا که در بعضی از استانها از جمله اذربایجان عزیز گوههای قومی وجود دارند تضاد اجتمایی و جدایی نژادی و در نتیجه اختلاف و کینه قومی(البته با تحریک مستقیم دشمنان انقلاب اسلامی عزیز) پدیدار میگرددو زمینه جنگ و کشتار مسلمین به دست خودشان ایجاد میگردد.پس سخنان گهر بار مقام معظم رهبری تاکیدی است بر این مسئله.

در پاسخ به مطلب (تدریس زبان مادری «حق» یا «توطئه» )