مجموعه تفکر نقاد (دوره ١٤ جلدی)

ناشر: 
اختران
سال چاپ: 
١٣٩٩
قطع: 
رقعی
نوع جلد: 
شمیز
تعداد جلد: 
١٤
قیمت: 
382000 تومان
 • عناوین کتب مجموعه به شرح :

  1. درآمدي بر تفکر انتقادي: سنجش تفکر انتقادي و تفکر غيرانتقادي
  2. ذهن فريبکار شما راهنماي علمي براي مهارت‌هاي تفکر نقاد
  3. تفکر انتقادي: تدابيري براي آگاهانه زيستن و خوب آموختن
  4. آشنايي با هنر تفکر راهبردي (تفکر و زندگي بهتر در 25 هفته اولين گام ها براي متفکر نقاد شدن)
  5. آشنايي با هنر پرسشگري سقراطي بر اساس مفاهيم و ابزارهاي تفکر انتقادي
  6. آشنايي با هنر پرسشگري بر اساس مفاهيم تفکر انتقادي و اصول سقراطي
  7. آشنايي با مباني استدلال اخلاقي بر اساس مفاهيم و اصول تفکر انتقادي
  8. جامعه فرهنگ و تفکر نقاد (مجموعه مقالات)
  9. آشنايي با روش مسئله‌گشايي «کتابي آسان براي جوانان هوشمند»
  10. معماها براي ارزيابي هوش، دقت و نيروي استدلال – زیرچاپ
  11. آشنايي با هنر دقيق خواندن بر اساس مفاهيم و اصول تفکر انتقادي
  12. آشنايي با شيوه‌ی درس خواندن و خوب آموختن: با استفاده از مفاهيم و ابزارهاي تفکر انتقادي
  13. آشنايي با ساز و کار ذهن و تسلط بر ذهن خويشتن (تفکر، احساس، خواستن و معضل خردگریزی)
  14. کتاب کار استدلال (دوره کامل تفکر انتقادي)
  15. آشنايي با هنر پرمايه نوشتن براساس مفاهيم و اصول تفکر انتقادي