ما کیستیم

ما کیستیم
به‌نام خداوند مهربان مهرورز
پایگاه اطلاع‌رسانی اصلاح(اصلاح‌وب) با هدف تلاش برای ایجاد زمینه طرح ایده‌های متناسب با روزگار حاضر در عرصه دین و پرتو افكندن بر پاره‌ای مباحث در حوزه اندیشه دینی در چارچوب برداشت اعتدالی اصلاحی و در زیرمجموعه قرائت اهل سنّت و جماعت از دین مبین اسلام ورود خود را به دنیای مجازی اعلام می‌نماید.
گردانندگان در عین حال می‌كوشند از پرداختن به مسایل مهم در حوزه‌های فرهنگ، اجتماع و سیاست نیز در حد بضاعت خود، غفلت نورزند.
مجموعه این تلاش‌ها معطوف به زمینه‌سازی برای بنای زندگی دین‌پسند با تكیه بر قرآن و سنت صحیح نبوی و استفاده از تجربیات مسلمانان در طول تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی است . ما امیدواریم بتوانیم با رعایت موازین اخلاق حرفه‌ای و در چارچوب اصول و معیارهای خود قدمی هر چند كوچك در ادای وظیفه دین‌گستری و خدمت به جامعه برداریم.
پیداست كه فعالیت ما در این عرصه در پرتو اصول و معیارهای اخلاقی و اسلامی و با لحاظ كردن دو اصل مهم «تقریر حقیقت» و «تقلیل مرارت» با ترجیح اولی بر دومی– در صورت تعارض– خواهد بود. معتقدیم برای نیل به این هدف، موارد ذیل را باید مد نظر قرار داد:
✅ پیروی از استدلال در عرصه اندیشه و عنایت جدی به تقدم «مصلحت منطق» بر «منطق مصلحت»
✅ تأكید بر میانه‌روی در عرصه عمل و پرهیز از اقداماتی كه بیش از آنكه مبنا و توجیه دینی داشته باشند، برآمده از حسرت نسبت به اقتدار پیشین تمدن اسلامی و نفرت از فرودستی كنونی مسلمانان است. داشتن این دغدغه ها را –صد البته– تا آنجا كه به ناامیدی و اتخاذ مشی نادرست «هر چه باداباد» در حوزه عمل منجر نشود، پسندیده و مبارك می‌دانیم، اما اگر این دغدغه‌ها فارغ از مقاصد شریعت و مطالعات تاریخی و جامعه‌شناختی مبنای عمل قرار گیرند، غیر از پیچیده و آلوده‌تر كردن فضا نتیجه‌ی دیگری نخواهد داشت.
✅ ترجیح مصالح مسلمانان بر مصالح مذهب و گروه فكری.
✅ ما در پرتو اصول اعتقادی خود تحقق تقارب هر چه بیشتر پیروان مذاهب را ضروری می‌دانیم و البته بنا به تعریف كثرت‌گرایانه خود از وحدت، همبستگی را نه در یكسان‌سازی مذهبی و گروهی – كه نه ممكن است و نه مطلوب– بلكه در چارچوب راهبرد «یشدّ بعضُهم بعضاً» قابل تحقّق می‌دانیم و معتقدیم تنوع مذاهب و گروه‌های فكری به گسترش فرهنگ گفت‌وگو و مباحثه و مآلاً به تقویت سلامت اجتماع كمك می‌كند.
✅  لذا ما ذات تنوّع افكار و تعدّد مذاهب فقهی و سیاسی را خلاف اتحاد و همدلی نمی‌دانیم و معتقدیم آنچه سبب تفرق است تعصّب مذهبی و گروهی است و نه خود مذهب و گروه، كه البته پرداختن به این مسئله بیشتر در حوزه روان‌شناسی و روان‌شناسی اجتماعی می گنجد تا جامعه‌شناسی.
✅ اعتنا به فقه مقارن و ارزیابی آرای فقهی در پرتو سیره نبوی، مقاصد شریعت و قواعد فقه. بر این اساس، در عین احترام به مجتهدان مسلمان و احترام به آرای همه مذاهب اسلامی، خود را مجاز می‌دانیم ضمن پرهیز از آنچه در علم اصول فقه به «تتبّع رخص» موسوم است، به انتخاب و گزینش آرای فقهی بر مبنای معیارهای فوق‌الذكر اقدام كنیم.
✅ عنایت توأم به آبادانی درون و برون.
✅ ما در عین اعتقاد به «والآخرة خیر و ابقی» معتقدیم داشتن آخرتی آباد در گرو برخورداری از دنیایی آباد است. تحقق حیات طیبه دنیوی هم مستلزم شكل‌گیری و استمرار ساختارهای اجتماعی مناسبی است كه تقویت و  نهادینه‌سازی همزمان آزادی و عدالت را وجهه‌ی همت قرار دهند.
✅ تلاش برای انعكاس و تحلیل رویدادهایی كه در نقاط نسبتاً كور حوزه‌های موجود خبررسانی و بنگاه‌های خبری قرار دارند. و نیز اهتمام به انعكاس و تحلیل دیدگاه‌های فكری فعال در عرصه كه توسط گروه‌ها یا شخصیت‌هایی نمایندگی می‌شوند.
✅ ما برای نیل به توفیق در این عرصه، ضمن تلاش برای پایبندی كامل به همه اصول فوق‌الذكر خود را نیازمند نقد، همفكری و ارتباط مستمر یكایك مخاطبان اندیشمند می‌دانیم و از نظرات و دیدگاه‌های سازنده شما استقبال می‌كنیم.