خبرهای جماعت

اردوی تفریحی خانوادگی جماعت در سیلوانا برگزار شد
اردوی تفریحی خانوادگی و نشست هم‌اندیشی اعضای جماعت دعوت و اصلاح دفتر سیلوانا در روز سه شنبه ۵ مردادماه در تفرّجگاه «بنار» برگزار شد.
عبدالعزیز مولودی
جنگ و رقابت سیاسی آمریکا و شوروی سابق، در گذشته آثار مخرب بسیاری ایجاد کرد. یکی از آثار این رقابت پایان‌ناپذیر، وقوع بحران و جنگ در افغانستان بود که علیرغم فروپاشی شوروی سابق، همچنان این کشور در آتش آن رقابت‌‌ها می‌سوزد. فروپاشی شوروی به لحاظ ایدئولوژیک، در ظاهر امر، ادامه‌ی حضور آمریکا در افغانستان را به چالش می‌کشید، اما ظهور مجدد روسیه به عنوان قدرتی منطقه‌ای و جهانی اما با کیفیتی به مراتب پایینتر از شوروی سابق از یک سو و شکل‌گیری قدرتی داخلی مانند طالبان در افغانستان، وجود و حضور آمریکا را در این کشور هم برای آمریکا و هم برای دولت افغانستان اجتناب‌ناپذیر نشان می‌داد؛
دکتر جاسم المطوع ترجمه: توفیق فرامرزی
 ۱- امر و نهی بسیار:  از جمله اشتباهاتی که والدین مرتکب می‌شوند، به کودکشان بسیار امر و نهی می‌کنند. والدین از دستور دادن به کودکان مانند: این کار را انجام بده، آن را انجام نده، زود بخواب، غذایت را بخور، اینجا بنشین و غیره استفاده می‌کنند، این دستورات سبب می‌شود که کودک دستپاچه شده و احساس کند آزادی‌هایش محدود گردیده است، در نتیجه کودک به سمت دروغ گفتن و نافرمانی سوق داده می‌شود.  راه حل این است که والدین در حد امکان دستورات را به حداقل برسانند تا کودک وادار به تردید در کارها نشود و از زیر کار در نرود.
سید عدنان فلاحی
 حوادثی که ذیل عنوان بهار عربی، در بخش عظیمی از مناطق شمال آفریقا و خاورمیانه رخ داد، تا مدت‌ها، فصل مهمی از تاریخ چند نسل از مردمان این کشورها را رقم خواهد زد. اما خوانش این رخدادها بدون ارجاع به «تونس» مُحال است. تونس آغازگر این رخدادها بود و نیز تنها کشوری بود که به نظر می‌آمد از دل توفان‌های این بهار دیوانه ـ بدون گرفتاری در باتلاق سرکوب‌ها و جنگ‌های خونین داخلی، و مداخلات ویرانگر خارجی ـ به عافیت گذشته است.

آخرین میخ بر تابوت بهار عربی

صابر گل‌عنبری
انقلاب‌های عربی موسوم به «بهار عربی» در دسامبر ٢٠١٠ از تونس شروع شد؛ اما دیری نپایید که در دیگر کشورها مغلوب دولت پنهان و قوه قهریه شد، ولی همچنان در مهد انقلاب‌ها نظامی نسبتاً دموکراتیک با مشکلات عدیده‌ آن برقرار بود و به عنوان یک الگو از آن یاد می‌شد. ولی این نظام برآمده از انقلاب تونس در طول یک دهه گذشته به دلیل تنازع داخلی، فشارهای دولت پنهان و قدرت‌های منطقه‌ای حامی آن و «انقلاب‌های معکوس» و در راس آن‌ها امارات نتوانست زمینه‌های توسعه سیاسی و اقتصادی در این کشور ١٢ میلیونی

موانع معرفتی کمال از دیدگاه مولوی، نفاق -۲

دکتر محمدعلی خالدیان
یکی دیگر از آفات و موانع معرفتی کمال، نفاق است. نفاق یا منافق بودن، نفاق در لغت از نفق می آید که به معنی راه است، البته راه های مخفی و راههای پنهانی. درباره لغت «نافقاء» در کتب لغت، چنین آمده است: موش صحرایی وقتی سوراخ خودش را در صحرا می کند، برای نجات از دشمن دست به یک عمل احتیاطی می زند. یک در برای سوراخش باز می گذارد که همان در معمولی رفت و آمد اوست. بعد از زیر زمین راه دیگری می سازد که منتهی به یک نقطه دور دست می شود، آنگاه این راه از زیر زمین بالا می آید تا به کف زمین نزدیک می شود، اما آن قدر ادامه نمی دهد تا سوراخ در سطح زمین ظاهر بشود

چهار اصل تربیت فرزندان بدون نیاز تنبیه بدنی

دکتر جاسم المطوع ترجمه: توفیق فرامرزی
 اصل اول: مهذّب بودن  هریک از والدین بایستی به کودکانشان مهذّب بودن در گفتار، کردار و استفاده از کلمات زیبا و مناسب را در ارتباط با دیگران یاد دهند و این مستلزم این است که والدین در برخورد با فرزندانشان از همان کلمات استفاده کنند؛ مثلاً زمانی کودکانشان کار خوبی را انجام می‌دهند، از آنان با الفاظ زیبا تشکر کنند، مثلاً بگویند: تشکر یا دستمریزاد، کودکان معمولاً از والدینشان تقلید می‌کنند.

تزکیه‌ی نفس و پاسخ به چند پرسش

نسرین حسن‌زاده
تزکیه معنای لغوی: تزکیه در لغت به معنای استوار ساختن و دور کردن شي از عیب و کاستی و ایجاد رشد، برکت و طهارت مال و نفس است.  معنای اصطلاحی تزکیه: در اصطلاح از ریشه زکا به معنای رشد و نمو است. از آنجا که امکان رشد منوط به نبود آفات و موانع و وجود شرایط است. در اصطلاح نیز تزکیه پاکی نفس از اوصاف رذیله(موانع رشد) و آرایش آن به صفات جمیله(شرایط رشد) معنا شده است.  معنای عام تزکیه در قرآن دور ساختن غیر حق از حق و پاکی از ناپاکی است و به معنای پاک گرداندن و به صلاح آوردن و رشد یافتن نفس و مال و کشت و زرع است. 

گفت‌وگو

گفت‌وگو از: اصلاحوب
اشاره: پروژه‌ی بیداری اسلامی معاصر درباب تزکیه‌ی نفس دارای نقشه‌راه مشخص، دقیق و جامع است که بر اساس اصلاح فردی، خانوادگی و اجتماعی صورت می‌گیرد. فتح باب این فرایند از فرد انسانی به‌عنوان گوهر پروژه‌ی اصلاحی و تحول‌گرا آغاز می‌شود. فردی که باید دارای سلامت باور، عبادت صحیح، اخلاق متین، اندیشه‌ی روشن و جسمی نیرومند و اهل کسب و کار، مجاهد با نفس، حریص در استفاده از وقت و منظّم در امور و سودمند برای دیگری باشد.

گزیده اخبار و مقالات

از طریق این فرم لینک های پیشنهادی خود را برایمان ارسال کنید.

مصاحبه

گفت‌وگو از: اصلاحوب 1400/04/30
اشاره: پروژه‌ی بیداری اسلامی معاصر درباب تزکیه‌ی نفس دارای نقشه‌راه مشخص، دقیق و جامع است که بر اساس اصلاح فردی، خانوادگی و اجتماعی صورت می‌گیرد. فتح باب این فرایند از فرد انسانی به‌عنوان گوهر پروژه‌ی اصلاحی و تحول‌گرا آغاز می‌شود. فردی که باید دارای سلامت باور، عبادت صحیح، اخلاق متین، اندیشه‌ی روشن و جسمی نیرومند و اهل کسب و کار، مجاهد با نفس، حریص در استفاده از وقت و منظّم در امور و سودمند برای دیگری باشد.

دین و دعوت

نسرین حسن‌زاده 1400/05/01
تزکیه معنای لغوی: تزکیه در لغت به معنای استوار ساختن و دور کردن شي از عیب و کاستی و ایجاد رشد، برکت و طهارت مال و نفس است.  معنای اصطلاحی تزکیه: در اصطلاح از ریشه زکا به معنای رشد و نمو است. از آنجا که امکان رشد منوط به نبود آفات و موانع و وجود شرایط است. در اصطلاح نیز تزکیه پاکی نفس از اوصاف رذیله(موانع رشد) و آرایش آن به صفات جمیله(شرایط رشد) معنا شده است.  معنای عام تزکیه در قرآن دور ساختن غیر حق از حق و پاکی از ناپاکی است و به معنای پاک گرداندن و به صلاح آوردن و رشد یافتن نفس و مال و کشت و زرع است. 

اندیشه

دکتر محمدعلی خالدیان 1400/05/04
یکی دیگر از آفات و موانع معرفتی کمال، نفاق است. نفاق یا منافق بودن، نفاق در لغت از نفق می آید که به معنی راه است، البته راه های مخفی و راههای پنهانی. درباره لغت «نافقاء» در کتب لغت، چنین آمده است: موش صحرایی وقتی سوراخ خودش را در صحرا می کند، برای نجات از دشمن دست به یک عمل احتیاطی می زند. یک در برای سوراخش باز می گذارد که همان در معمولی رفت و آمد اوست. بعد از زیر زمین راه دیگری می سازد که منتهی به یک نقطه دور دست می شود، آنگاه این راه از زیر زمین بالا می آید تا به کف زمین نزدیک می شود، اما آن قدر ادامه نمی دهد تا سوراخ در سطح زمین ظاهر بشود

اهل سنت ایران

یونس میریان 1400/04/20
ٳنّا لله و ٳنّا ٳلیه راجعون حاج حسن ایرندگانی دعوتگر مخلص و مرد اخلاق، صبر، حلم و بردباری و تغییر و حرکت و تلاش ۱۶ تیرماه ۱۴۰۰ به‌علّت بیماری کرونا درگذشت و به جهان جاویدان پیوست. فردی که همه‌ی زندگی خود را برای اهداف بزرگ دین‌داری کانالیزه کرده بود و به قول خودش غم و دردِ دین داشت. نگاه او دینی کردن جامعه و اصلاح آن از این طریق بود. وی دینداری قیامت‌نگر و اخروی بود که باور قطعی به این‌که دنیا مرحله‌ی گذار و موقتی و فانی است، داشت و بر این باور بود که آن‌چه ارزش دارد آخرت و و سرای باقی است.

فرهنگی

دکتر جاسم المطوع ترجمه: توفیق فرامرزی 1400/05/03
 اصل اول: مهذّب بودن  هریک از والدین بایستی به کودکانشان مهذّب بودن در گفتار، کردار و استفاده از کلمات زیبا و مناسب را در ارتباط با دیگران یاد دهند و این مستلزم این است که والدین در برخورد با فرزندانشان از همان کلمات استفاده کنند؛ مثلاً زمانی کودکانشان کار خوبی را انجام می‌دهند، از آنان با الفاظ زیبا تشکر کنند، مثلاً بگویند: تشکر یا دستمریزاد، کودکان معمولاً از والدینشان تقلید می‌کنند.

سیاسی

عبدالعزیز مولودی 1400/05/06
جنگ و رقابت سیاسی آمریکا و شوروی سابق، در گذشته آثار مخرب بسیاری ایجاد کرد. یکی از آثار این رقابت پایان‌ناپذیر، وقوع بحران و جنگ در افغانستان بود که علیرغم فروپاشی شوروی سابق، همچنان این کشور در آتش آن رقابت‌‌ها می‌سوزد. فروپاشی شوروی به لحاظ ایدئولوژیک، در ظاهر امر، ادامه‌ی حضور آمریکا در افغانستان را به چالش می‌کشید، اما ظهور مجدد روسیه به عنوان قدرتی منطقه‌ای و جهانی اما با کیفیتی به مراتب پایینتر از شوروی سابق از یک سو و شکل‌گیری قدرتی داخلی مانند طالبان در افغانستان، وجود و حضور آمریکا را در این کشور هم برای آمریکا و هم برای دولت افغانستان اجتناب‌ناپذیر نشان می‌داد؛

اجتماعی

دکتر جاسم المطوع ترجمه: توفیق فرامرزی 1400/05/06
 ۱- امر و نهی بسیار:  از جمله اشتباهاتی که والدین مرتکب می‌شوند، به کودکشان بسیار امر و نهی می‌کنند. والدین از دستور دادن به کودکان مانند: این کار را انجام بده، آن را انجام نده، زود بخواب، غذایت را بخور، اینجا بنشین و غیره استفاده می‌کنند، این دستورات سبب می‌شود که کودک دستپاچه شده و احساس کند آزادی‌هایش محدود گردیده است، در نتیجه کودک به سمت دروغ گفتن و نافرمانی سوق داده می‌شود.  راه حل این است که والدین در حد امکان دستورات را به حداقل برسانند تا کودک وادار به تردید در کارها نشود و از زیر کار در نرود.

تاریخی

عبدالله غلامی 1400/02/19
عنوان فوق، نام مقاله‌ای است که نام استاد عبدالرحمن فرامرزی را با قضیه‌ی فلسطین در ایران جاودانه کرده است. شاید برخی پرسش تاریخی و شجاعانه‌ی استاد فرامرزی از شاه ایران در مصاحبه مطبوعاتی شاه در سال ١٣٢٩ را نقطه عطف فعالیت‌های غیرتمندانه ایشان در باب قضیه فلسطین قلمداد کنند؛ اما نباید چنین پنداشت، چراکه با بازخوانی سیر تاریخی مجاهدت‌های قلمی فرامرزی، به‌روشنی می‌توان دریافت

ادب و هنر

جهانگیربابایی 1399/11/17
انسان نسبت به فرآورده‌های تکنولوژی بسیار پیچیده‌تر و حساستر است چون خالق و آفریدگار ابزار و ایده هاست.  اگر حس کنجکاوی و خلاقیت و بلندپروازی انسان در میان نبود هرگز ابزاری پیچیده چون رایانه و گوشی همراه و ماهواره و سفینه‌ها و بمب‌های اتمی متولد نمی‌شدند و مایه‌ی فخر و مباهات کشورهای صنعتی و تفاخر بر ملت‌های ستمدیده نمی‌گشت.